Czy kwalifikuje się Pan/Pani do udziału w badaniu?

Proszę wypełnić krótką ankietę, aby sprawdzić, czy może Pan/Pani kwalifikować się do udziału w tym badaniu naukowym. Jeśli jest Pan/Pani opiekunem lub partnerem osoby, która doświadcza utraty pamięci lub u której rozpoznano łagodne zaburzenia poznawcze (MCI/MCI-AD), prawdopodobną/wczesną chorobę Alzheimera lub chorobę Alzheimera o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym, prosimy wypełnić ankietę dla tej osoby. Po zakończeniu należy kliknąć WYŚLIJ.